Skip to content

 

 

  MAGTESLØSHEDEN OVERSKYGGEDE…

”Jeg var så tæt på at sige op, selvom jeg ellers er super glad for at være her”

I Nærum Menighedsbørnehave havde man igennem længere tid haft store udfordringer med børn, som legede på en ukonstruktiv måde og lavede larm, som ikke syntes at have nogen funktion.

Personalet ønskede også at stille skarpt på garderobesituationen, som i de fleste tilfælde var præget af for meget larm og støj.

serious matured woman with crossed arms outdoor

Det blev aftalt, at Pernille skulle skræddersy et oplæg til hele personalet og dernæst afholde et tre-dages kursus i PH-Metoden, hvor der særligt skulle arbejdes med at styrke pædagogernes kompetencer og ejerskab i deres arbejde med at etablere og bevare roen i situationer, som ofte endte med for meget larm og uro hos børnene og forhøjet stressniveau hos pædagogerne.

kids shouting, brother and sisters tired of staying home, family problems

På kurset arbejdede Pernille Hede og personalet med, hvordan sanseintegrationsteorierne kunne omsættes til praksis og  anvendes på børn med særligt højt energiniveau. Der var også fokus på, hvordan pædagogernes egen ro og ”lave gear” kunne være afgørende for, at børnene spejlede denne ro, ligesom arbejdet med, hvordan pædagogerne kunne tilbyde at være i ”det høje gear” sammen med børnene.

Personalets egne ideer og tilgange udgjorde grundlaget for at arbejde med de situationer, som udfordrende mest i hverdagen. Disse ideer og forslag blev koblet med grebene fra PH-Metoden, så processen afspejlede en buttum-up tilgang, fremfor top-down tilgang. De affektregulerende lege var ligeledes et udtryk for personalets egne forslag og tilpasset stuens egen rytme.

shutterstock_703245364

Stor effekt – og ingen opsigelse

Til stor overraskelse for pædagogerne, viste det relativt korte forløb sig at have positiv effekt på hverdagen: ”..det går rigtig godt.  Alle 18 børn har simpelthen været så rolige og fokuserede i garderoben de sidste to uger. Det er ret utroligt, at det kan lade sig gøre, når vi voksne er skarpe på de ydre rammer”, fortæller pædagog Trine Axelsen.

Anne Holm droppede planerne om at stoppe i børnehaven: ”Jeg var så tæt på at sige op, selvom jeg ellers er super glad for at være her. Men jeg orkede ikke børnegruppen mere og var virkelig træt af mit arbejde. Men nu har børnene rykket sig helt vildt. De er blevet langt mere rolige og sødere overfor hinanden. Der er sket rigtig meget de sidste syv måneder, og det er skønt at se deres udvikling, så nu stopper jeg ikke alligevel” 

Leder Bente Mahrt kan se, at PH-Metoden har givet positive resultater for både børnene og for hendes pædagoger: ” Når pædagogerne bruger det, som de har lært på kurset, kommer der en ro på børnene, og de får nogle konstruktive lege og bedre lege end før. Børnene har også fået meget mere overskud til hinanden, fx. til børn som kommer til at vælte legetøjet og forstyrre legen”.

— o —

Bente Marth er ikke længere leder i Nærum Menighedsbørnehave og pædagogers navne er anonymiseret. Men Trine Axelsen er fortsat ansat.

  MANGEL PÅ TID OG RESSOURCER …

.. var en ”fælles klods om benet”, og personalet følte sig magtesløse

Mere præcis stimulering og mere forældredialog førte til nyt fagligt fokus og mere motiverede børn og voksne i institutionen Kastaniegården. Trine Larsen, pædagogisk leder, er glædeligt overrasket over, at hverdagen for både medarbejdere og børn har ændret sig positivt efter Pernilles relativt korte workshopforløb.

Pædagogisk leder Trine Larsen i institutionen Kastaniegården kontaktede Pernille Hede, da hun ønskede hjælp til at skabe mere initiativ hos personalet og flere fagligt funderede aktiviteter for børnene i dagligdagen. Efter et målrettet workshopforløb med Pernille har udbyttet bl.a. været tydeligere pædagoger med øget overblik, glæde, overskud og engagement. Børn som fyldte og som var svære at forstå og derfor krævede mere af personalets tid har opnået at blive langt gladere i relationerne med andre børn og de nærmeste voksne. 

image1
image2

Manglende tid og dårlig samvittighed

Tre dage, hvor Pernille Hede var med ”ude i marken” for at observere dagligdagen i Kastaniegaarden, var det tydeligt, at det pædagogiske personale følte sig meget presset i dagligdagen.

Selvom personalet helt tydeligt var engageret i deres arbejde med børnene, savnede de mere tid og overskud til at planlægge aktiviteter med børnene. Ude på stuerne var der meget gråd, meget larm og hyppige konflikter børnene imellem. En del børn var ikke selvhjulpne trods deres alder på fire år og ”gik i baglås” ved enhver udfordring, som blev stillet. 

Dårlig samvittighed over manglende turdage og ikke nok tid, til at være der for de 4 børn på stuen, med særlige behov resulterede i en fælles følelse af magtesløshed. Personalet havde vænnet sig til, at mangel på tid og ressourcer var deres fælles ”klods om benet”.

Kurser-boerns-udviklingsfaser-udviklingstrin

Efter tre måneder, hvor Kastaniegårdens leder Trine Larsen og det pædagogiske personale har arbejdet med de tre indsatsområder, siger Trine Larsen: 

det er tydeligt, at der er større mentalt og fysisk overskud hos de voksne nu. Især oplever pædagogerne mere faglig kvalitet i deres arbejde, og børnene som havde brug for ekstra opmærksomhed, har rykket sig udviklingsmæssigt og er f.eks. blevet langt mere selvhjulpne“.

Det var en udfordring at blive meget mere klar og direkte i dialogen med forældrene, men  der er kommet et meget frugtbart samarbejde ud af det. Det viste sig at være en kæmpe gave at kombinere naturen udenfor, med hverdagen indenfor. Tusind tak for al din hjælp Pernille

— o —

Pga. ønsket om anonymitet fra den selvejende institution, er navnet på institutionen ændret.

  NU OPLÆRES ALLE I PH-METODEN 

Vi læste om Pernille Hede og syntes, at hendes arbejde lød spændende og ikke langt fra vores egen pædagogik”, fortæller leder Kari Uth.

En artikel i PUBLs fagblad Børn & Unge blev startskuddet til et samarbejde mellem Rødbækgård Børnehave og Pernille Hede. Samarbejde resulterede i, at alle ansatte efterfølgende oplæres i PH-Metoden.

Selvom man i Rødbækgård Børnehave i forvejen brugte naturen som en del af det pædagogiske arbejde, ønskede man at bruge naturen på en ny måde. Samtidig savnede børnehavens personale at ”få naturens ro med indendørs” – på legepladsen og indenfor i børnehaven. Ligesom man ude i naturen finder ro og skærper sanserne, har brugen af PH-Metode sat fokus på roen og brugen af sanserne i dagligdagen på Rødbækgård.

Brugen af PH-Metoden hjalp børnene med at finde ro og at komme tæt på hinanden

Souschef Pia Jensen fortæller: ”Vi bruger så mange sanser som muligt – i garderoben, ved spisesituationen m.m. Vi arbejder meget med børnenes opmærksomhed, koncentration og ro gennem forskellige lege. Vi går fx med en ærtepose på hovedet, fordi følelse af egen kropsbevidsthed er vigtig. Samtidig er vi gennem brug af PH-Metoden blevet meget mere bevidste om vores egen ageren sammen med børnene. Vi bruger fx. bevidst det at tale langsomt, bevæge os langsomt og tale lavt, og det spejler børnene, og langsomt bliver det mere og mere almindeligt hos os”.

Nogle af de største gevinster ved at bruge PH-Metoden har været, at børnene i Rødbækgård er kommet meget tættere på hinanden. De er blevet bedre til at finde roen sammen, og særligt har PH-Metoden vist sig at have rigtig god effekt på børn med ekstra meget energi. Ud over at de har fået mere indre ro, har arbejdet ud fra PH-Metodens principper styrket ”højenergibørnenes” evne til at lytte og til at indlære.

Soilcreme
Ærtepose-balance

Samtlige medarbejdere endte med at blive undervist i PH-Metoden

Hvor det i starten af samarbejdet med Pernille Hede kun var planen at introducere børnehaveleder Kari Uth og souschef Pia Jensen til PH-Metodens principper, arbejdsmetoder og øvelser ude i naturen i 3 dage, har samtlige medarbejdere fået træning i PH-Metoden, fordi den havde den ønskede effekt, og fordi den lå i forlængelse af de pædagogiske tilgange, som Rødbækgård ønskede at bruge fremover for at arbejde med børnenes evne til at finde deres indre ro – sammen og hver for sig.

Pia Jensen og Kari Uth drog efter kurset på flere ture med det øvrige personale uden Pernille Hede. Teorierne fra PH-Metoden blev gennemgået på personalemøder af Kari Uth og Pia Jensen, og medarbejderne deltog på ture, hvor de voksne trænede PH-Metoden sammen med børnene. Metoden kunne også nemt bruges indenfor i rutinerne og aktiviteterne på Rødbækgård, og souschef Pia Jensen udbyggede hurtigt legene, så der var endnu flere at bruge løs af ude og inde.

Klokke

I dag læner Rødbækgård Børnehave sig op af to metoder, Marte Meo og PH-Metoden, da de supplerer hinanden godt i det daglige pædagogiske arbejde.

— o —

DLO bragte en artikel om Rødbækgård-forløbet i ”Børns Hverdag” nr. 6, 2016 ”Når naturen inviteres indenfor”

Foto: Michael Martensen (DJ)

  NATUREN OG DE “VILDE” DRENGE ..

Synligt udbytte: drengene fik styrket relationerne og deres evne til at regulere sig selv

Skoleverdenen venter lige om hjørnet, men hvad gør man som pædagog ved de ”vilde” og super energiske drenge, som skaber konflikter og konstant og vedvarende  uro?
I Børnehaven Troldehøj var svaret faste turdage i skoven og et tre dages mini-kursusforløb med Pernille Hede.

Selvom pædagogerne i Børnehaven Troldehøj har god erfaring med og indsigt i at styrke børnenes sociale læring, savnede de konkrete redskaber til at styrke børnenes emotionelle udvikling, da nogle af børnenes hyperaktive, asociale og utålmodige adfærd betød, at selv små konflikter ofte blev til meget store konflikter i hverdagen.

Flere af børnehavens pædagoger havde blandt andet store udfordringer med de ”vilde” og meget energiske drenge, når der f.eks. skulle klatres, råbes og løbes stærkt.

Boerns-sproglige-udvikling-det-gode-boerneliv
vilde-drenge-1-3

Tre dages mini-kursusforløb

På baggrund af pædagogernes ønsker om inspiration og konkrete redskaber til at styrke de hyperaktive børns følelsesmæssige udvikling udarbejdede StærkTrivsel et tre dages mini-kursusforløb. Kursusforløbet fokuserede særligt på at give pædagogerne nogle redskaber til at træne børnenes mentaliseringsevne og stimulere børnenes udvikling af empati og selvregulering i hverdagens gøremål og aktiviteter.

vilde drenge

Arbejdet med børnene ude i skoven stimulerede de vilde drenge

Efter StærkTrivsels tre dages mini-kursusforløb er der kommet mere struktur og fokus på pædagogernes arbejde med de urolige og hyperaktive drenge i Troldehøjens Børnehave. Børnehaven har nu fast to turdage i skoven hver uge, hvor øvelser og lege fra kursusforløbet er i centrum for aktiviteterne i skoven.

Aktiviteterne på de faste ture i skoven har ifølge Troldehøjens pædagoger haft stor effekt og har været et godt redskab i deres arbejde med at styrke børnenes følelsesmæssige udvikling og deres før-skole-evner. Pædagogerne har med egne øjne erfaret, hvor stor betydning deres egen ageren har haft af positiv indvirkning for deres relation og kontakt til børnene – særligt i forhold til at møde og anerkende de ”vilde” og hyperaktive drenge i deres behov for de vilde lege. Drengene er derigennem også blevet bedre til at geare ned, være rolige, lytte, fokusere og i højere grad evne at deltage i rutiner og aktiviteter med en langt højere grad af fordybelse og koncentration.

Med andre ord er der igennem de nye fælles øvelser og lege blevet plads til de vilde drengenes behov for høj energi – uden skæld ud – ligesom drengene har fået mere lyst til at interagere og skabe relationer til Troldehøjs personale.

— o —

 Pga. ønsket om anonymitet fra institutionen side, er navnet på institutionen ændret.