Skip to content

Uddanndelse

BørneNaturTerapi -Grunduddannelsen

Kære spec. pæd./ pædagog, børneterapeut, indskolingslærer og dig med anden fagrelevant afsæt.

Lær at bruge naturen bevidst til at støtte urolige og udsatte børn med …

Ro fra naturen – en sensomotorisk, neuroaffektiv metode.

Hvorfor blive børne-naturterapeut? 

Forskning viser, at børn, der leger i naturlige omgivelser, har bedre motorik, bedre koncentrationsevne, udvikling og indlæring, er mere fantasifulde og selvstændige og mindre syge.

Daginstitutioner og skoler er nogle af de vigtigste arenaer i børns liv, hvor de tilbringer en væsentlig del af deres vågne timer. Man kan se en direkte sammenhæng mellem børns sociale deltagelse og trivsel i disse arenaer og deres livschancer og velfærd på længere sigt.

Ca. 75.000 danske børn har et bekymrende trivselsniveau.

Naturen / bynæregrønne område tilbyder stærke pædagogiske – psykologisk redskaber.

Hvad siger tidligere deltagere?

”Pernille er helt enkelt en fantastisk terapeut. Hendes befriende ærlige tillid og store engagement kombineret med velfunderet og skarp faglighed, hjælper os med løsninger og praktiske greb hvormed vi ved hjælp af nære naturrum kan udfolde og fremelske bevidst udviklende og helende processer for børn – i institutions-/skolemiljøer som i familier. Med Pernille bliver det hele enkelt, forståeligt og fremfor alt – muligt!

For mig var redskaberne fra ergoterapien og indføring i neuroaffektive psykologi nye. Jeg lærte meget og fik perspektiveret egne erfaringer med kreative processer, med ny viden om børns udvikling m.m.. Det var super interessant hvordan faglig forskningsbaseret viden blev omsat til levende pædagogisk magisk virkelighed, hvor legen er vejen og vejen er målet.

Jeg oplevede desuden Pernilles stærke fundering i et dybt og trygt venskab med Naturen og ved hvad det kræver at nå dertil… Ingen unødvendig grejfiksering, men derimod klart fokus på praktisk erfaring og færdighed – at kunne leve som man lærer. I 2021 er Pernille med hendes grundforskning og velprøvede metode en frontløber og spydspids idenfor sit felt. Blidt og klogt åbner hun døre for mere trivsel, for naturligt og bæredygtigt samvær børn og voksne imellem. Jeg håber at mange vil følge efter i slipstrømmen. Mine varmeste anbefalinger!”

Helle-portræt_kvadrat-300x300
Helle Thun
BørneNaturfacilitator og Frilufts- og Naturvejleder.

”Jeg føler mig rigtig godt klædt på til at arbejde med børn og voksne i naturen.

Mit primære udbytte er en større tillid til at bruge naturen i arbejdet med børn. Jeg har fået en masse færdigheder, større forståelse for betydningen af det neuroaffektive arbejde med hele sansesystemet. Denne forståelse bruger jeg meget i mit daglige arbejde, med stor succes.

Min tilgang har ændret sig til at have endnu mere fokus på at møde barnet præcis der, hvor dets nervesystem viser mig, at det er og at tilpasse mit samspil og nærvær til det.

Den sansemotoriske tilgang kombineret med den neuro-affektive tilgang har absolut været relevant. Det har givet mig en større forståelse af samspillet/betydningen af, hvordan vores nervesystem skal forstås og mødes i, samt konkrete redskaber til at møde de børn, som jeg arbejder med. Det er et område, som jeg langt fra er færdig med at forstå – men som jeg virkelig ser stor anvendelse af.

Jeg har lært så meget og er dybt taknemmelig. Det gælder også for gruppen og Pernilles kæmpe engagement i uddannelsen.”

1570044455658
Christina Meinert
BørneNatur-Soc.pæd. i Middelfart Kommune

”Pernille Hede er en enorm behagelig underviser. Hun er indbegrebet af walk the talk. Hun er selv det hun formidler, så at sige. Hun mestre aurausel begrebet til fulde, som er en af de teorier der ligger som en råd tråd gennem uddannelsen til Naturterapeut. Hun har forventninger til sine deltagere og understøtter med blidhed eller passion den udvikling, som hun gerne vil fremme hos den enkelte. 

Pernille brænder for Naturterapi og hele børnefeltet – og med sin store viden og erfarring skinner det igennem alt hvad uddannelsen favner og den præcise vejledening hun giver”. 

Signe2pix
Signe Bredsdorff-Larsen.
BørneNatur-Ergoterapeut, Stimulastik- og Pilatesinstruktør.

“Jeg bor i den skønneste natur og kan mærke på min egen krop at naturen altid gør godt. Jeg havde brug for inspiration til at bruge naturen ergoterapeutisk i mit daglige arbejde med børn, hvilket jeg har opnået til fulde.

Allerede efter først modul begyndte jeg at være i og opleve naturen på en ny måde og jeg elsker at se, hvordan naturen også påvirker børnene positivt i behandlingerne. Naturen kan bruges til at regulere nervesystemer, træne sansemodulation, træne fin- og grovmotoriske funktioner og meget andet.

Pernilles uddannelse er en rigtig god kombination af teori og praksis. Vi kursister havde forskellige baggrunde og uddannelse, hvilket også har tilføjet masser af ny læring.” 

68789540_10220521443405520_8596598006126477312_n
Pernille Høyer Nilsson
Børneergoterapeut i Bornholm Kommune.
rulleleg

Hvad er en børne-naturterapeut?

Den relations-motivede, legende, oplevelsesorienterede tilgang til børn og deres voksne er central.

Børns trivsel afhænger som bekendt af voksnes trivsel. Naturen tilbyder valide løsninger til børns og voksnes trivsel, sammen og samtidig.

En naturterapeut vil typisk blive tilknyttet stue- og klasseprojekter i offentlige eller private regi eller arbejde terapeutisk 1:1 med børn og deres (pap-)forældre.

En børne-naturterapeut er en person, som …

  • vil sætte relation og nærvær forrest og i fuld fokus.
  • tør give af sig selv og regulere sin egen energi bevidst og aktivt.
  • vil arbejde kognitivt og samtidig have fokus på den legende, affektregulerende og sansemodulerende tilgang.
  • drømmer om at inddrage naturen mere koncentreret i arbejdet med fokusbørn og deres voksne – gerne i egen praksis.
  • møder barnet/børnene, forældre og personalet, præcis der hvor de er.
  • er autentisk og har modet til både at tage barnet/børnene og personaler/forældre et skridt ud af komfortzonen.
  • kan deltage som familiens ekstra øre til samtaler og være i samarbejde med kommunale tilbud.
blade 2

DELTAGERE

Fagpersoner som har haft en afklarende samtale med Pernille og sat ord på, hvorfor du søger. 

Du er indstillet på at stille dig til rådighed som sparringspartner under forløbet.

8  DAGE + PERIODE MED

Teori – Refleksion – praksistræning inkl. opgaver.

4 online og videoundervisningsdage
4 outdoorturdage i naturen.

Efter endt forløb, kommer et lille caseforløb med Pernilles “hånd i ryggen”. Ved behov for udvidet forløb tilkøbes dette individuelt.

Egentid og træning i naturen må indregnes undervejs.

I uddannelsen indgår nyeste viden fra “Den Neuroaffektive Analyse”
v. Susan Hart og Marianne Bentzen.

Samarbejde fremadrettet

Du behøver ikke at have arbejdet med børn tidligere. Uddannelsen kan inspirere dig til at bruge naturen bredt.

Du skal turde være modig og hvile godt i dig selv.

Du behøver ikke være vild med naturen, men du skal være hammernysgerrig på at lære om alt det, naturen kan.

Jeg vil give dig mulighed for at udføre fremtidige opgaver som underleverandør til Pernille Hede – i dit eget tempo og dit geografiske område.

Det er ikke et krav eller en forudsætning, at du allerede er selvstændig for at tage uddannelsen.

Siden 1998 har jeg arbejdet inden for områder med hospitalsbehandling, arbejdsmiljø, synsrehabilitering og stresshåndtering.

Fra 2009 brugte jeg – med stor effekt – netop naturen til at komme ovenpå, efter nogle intense arbejdsår og observerede med forundring og glæde den indvirkning, naturen også havde på mine egne børn, som deltog i børnehavens naturforløb.

I 2011 stiftede jeg virksomheden pernillehede.dk, som løbende udviklede sig og blev tilbudt nye projekter og forløb, jeg ikke havde turdet drømme om. PernilleHede-Metoden opstod ganske langsomt og i takt med ny efterspørgsel hos personalet, forældre og ledere.

Jeg finder tiden er inde til, at mange flere medarbejdere sætter deres egen trivsel i fokus – for uden glade og engageret voksne, har den afgørende relation som bekendt svære vilkår. Det rammer børnene hårdt – vi ser det tydeligt på den lange bane.  

Efter endt grunduddannelse vil der være mulighed for, at fungere som underleverandør til Pernille Hedes efterspurgte kurser. For efterspørgsel efter grønne pædagogiske, sundheds- og trivselsprojekter i Danmark vil – med stor sandsynlighed – vedblive med at stige. 

PRIS & DATO 2023

Kr. 25.995 

Dertil udgifter til egen mad/drikke og lidt friluftsgrej. 
Holdet er lille -fordi jeg og gæstelærer ønsker at give jer max opmærksomhed, så tingene udvikler sig stærkt og solidt i takt med, at indsigterne vokser hos dig som deltager.
På den måde vil du og teamet få ekstra opmærksomhed fra mig. Det bliver forrygende spændende, sjovt og lærerigt!

SÆT TID AF I 2023

Torsdag 30. Marts
Outdoortur fre – lør d. 22. – 22. April
Tors d. 11. Maj
Tors d. 1. Juni

Juni-Juli: Cases i naturen og træning i opsætning af træningshængekøjer, bivuak, sanse-motoriske skovgynger, bål og madlavning m.m.

Outdoortur fre – lør d. 11. – 12. August
Tors d. 31. August

KL. 10 – 16 ALLE DAGE

Der tages forbehold for ændringer.

barn-natur-leg-3

NYT HOLD I 2023 

Starter tors. d. 30. Marts frem til 7. Sept. Hver 3. uge inkl. 8 ugers sommerferie med tid til egentræning og opgaver.

Jeg glæder mig til
at høre fra dig

– Kærlig hilsen Pernille Hede

SÅDAN SØGER DU

Tak for din interesse i BNT23 – med start næste gang d. 30. Marts 2023
 
Jeg vil meget gerne høre om dig. Du er meget velkommen til at skrive til mig for en personlig samtale eller fortælle mig om dig selv med udgangspunkt i spørgsmålene her: I. Hvad er dit virke og faglige afsæt? II. Hvorfor er du interesseret i BNT grunduddannelsen? III. Hvilke børn arbejder du med nu / eller vil du gerne arbejde med fremover? IV. Har du erfaringer med at bruge naturen / bynære grønne områder med børn?
 
Jeg tilbyder også en personlige samtale hvor du fortæller mig om dig selv eller hvor vi sammen afklarer om det er relevant for dig, at følges med os ud i naturen. 
 
Fortæl mig dit navn, dit tlf. nr. og hvornår det er bedst for dig at vi tales ved.
 
Jeg ser frem til at lytte til dig og dine overvejelser.
 
kontakt@pernillehede.dk
+45 2929 0579
 

DEADLINE for ansøgning: D. 17. feb. 2023 

 
P1350004 (2)

Text content