Skip to content

 

HVORFOR ER NATUREN SÅ VELEGNET TIL LÆRING OG UDVIKLING?

Mange studier har de senere år dokumenteret naturens positive indflydelse på menneskers fysiske og mentale sundhed. I mit arbejde spiller naturen en central rolle, og gennem mange års arbejde med bevidst at bruge naturens rammer har jeg rigtig gode resultater med at øge læring og udvikling og reducere stressniveauet hos både børn og voksne.

Leg-og-laering-i-naturen

Forskningen har påvist, at naturen har sundhedsfremmende effekter

 

Forskning fremhæver naturens sundhedsfremmende effekt, fordi den bl.a. kan være stressreducerende og øge den mentale sundhed, ligesom forskningen viser, at naturen fremmer børns udvikling motorisk, mentalt, fysisk og indlæringsmæssigt, når de bliver stimuleret ude i den.

Det er veldokumenteret, at ophold i naturen meget ofte fører til forbedring af børns kognitive evner såsom observation, logisk tænkning og opmærksomhed, ligesom oplevelser i naturen i væsentlig grad støtter børns kreativitet, evne til problemløsning, innovation og generelt stimulerer deres følelsesmæssige og intellektuelle udvikling.

Gennem mange års arbejde er det min erfaring, at aktiviteter i naturen i særlig høj grad hjælper til at fremme børns udvikling såvel følelsesmæssigt, socialt, mentalt som fysisk.

Jeg har igen og igen oplevet, hvordan det ofte er lettere og mere effektfuldt at arbejde med børn ude i naturen fremfor at gøre det indenfor.

AR7A4801 1

Især har det vist sig, at børn med særlige udfordringer har speciel gavn af aktiviteterne og legene ude i naturen. Børn som eksempelvis fylder meget med deres uro, børn som har svært ved at være i relationer, børn som er inaktive, og børn som sakker bagud udviklingsmæssigt, opnår ofte gode resultater efter få dages ’arbejde’ ude i naturen.

Det er eksempelvis mere effektfuldt at træne børns fælles synkronisering og koncentrationsevne ude i naturen, fordi naturens rum i sig selv øger børnenes evne til at være stille sammen uden at forstyrre hinanden, modsat indenfor hvor andre børns bevægelser og lyde ofte forstyrrer læringssituationen.

— o —