Skip to content
Trivsel hos de mindre børn er generel god i Danmark anno 2022. Til gengæld har børneområdet et meget ”slidt ry”.
Ledere og medarbejdere spørger bl.a. sig selv, om forholdene er blevet så dårlige i indemiljøerne, at ”vi voksne er medskyldige i, at flere børn ender med at få diagnoser” eller ”hvordan undgår vi yderligere personale-opsigelser”.
Jeg mener vi med fordel bør lytte til alle bekymringerne. Tiden er til at prioritere og turde handle nu.
På baggrund af opfordring fra ledere og fagpersonaler, tilbyder jeg nu en BørneNaturTerapi (BNT) grunduddannelse – der tilbyder “vandret jobskifte” og sikker opkvalificering, indeholdt en metode, så medarbejdere lærer at inddrage (bynære) grønne områder / naturen til at arbejde i. Til glæde for dem selv, deres ledere, bestyrelser og tilmed på kommunalt politisk niveau – siger tidligere deltagere!

Når man lærer hvordan man let kan inddrage naturen i arbejdet, rettes fokus på børnenes trivsel og udvikling men samtidig er der også blik på den afgørende voksen-trivslen og arbejdsglæde. 

 

”Sammen og samtidig” sætter vi ind på den fælles trivsel og udvikling, hvilket er “let nok, men skal læres” – hører jeg deltagerne sige.
At mestre plads til voksenbehov (pauser, faglig refleksion, planlægning), samtidig med at man udøver højt fagligt niveau i naturen – kræver øvelse og viden. 

Siden 2009 har jeg i tæt samarbejde med fagpersonaler, forfinet, afprøvet og udviklet de greb, som blev døbt Pernillehede-Metoden af ledere.
Metoden indgår på BNT grunduddannelse, hvor målet er at styrke fagstærke medarbejderes kvalifikationer så vores fælles vision om at styrke børns livskvalitet, udvikling og læring, har de bedst tænkelige vilkår.

Under sitet ”uddannelse” kan du læse om deltageres udbytte på BNT21. Deltagerne har selv foretaget et vandret jobskifte i deres liv – med stor tilfredsstillelse og glæde for dem selv, deres leder og bestyrelser og tilmed på kommunalt politisk niveau!
Vil du / din medarbejder med ud i naturen nu – til faglig udvikling og tilfredshed,
– eller bare fordi du / I ønsker afveksling og nye udfordringer?
 
Jeg glæder mig til at lytte til dine overvejelser eller modtage din ansøgning pr. mail -> se //uddannelse.
 
Mvh
Pernille Hede
e-mail: kontakt@pernillehede.dk
tlf nr: +45 2929 0579
 
 
PH m. blå pige
 
 
 

CV – Pernille Hede

Uddannelser

 

  • Humanistisk-Videnskabelig basisuddannelse. Roskilde Universitet.
  • Aut. Ergoterapeut. Kbh.
  • Master i Rehabilitering, 1 ½ år. Syddansk Universitet.
  • Speciallærer. IBOS.

 

 

Faglig udvikling – udpluk 

2021  – Certificeret i den Neuroaffektive  Analyse ved Psykolog Susan Hart og Marianne Bentzen, omhandlende barnets emotionelle udvikling og scoring heraf.

Har gennemført flere af Susan Harts kurser. Kan nu teste børns emotionelle udvikling.

2018  – Joyful Playing v. Steven Groos, founder off JoyfullHeartFoundation. Emotionel- & kognitiv regulering gennem leg.

2018  – Temadag hos Center for børn og natur. Præsentation af forskning. Kbh Uni.

2017.  – Sensory Processing Measure og Quick Tips v. Børneergotp. Ingelis Arnbjerg

2017  – Sensory processing / Integration Reasoning Interactive Tool v. MA og ORT Tracy M. Stackhouse. 

2016  – Natur og Resiliens – temadag v. Red barnet med traume-psykolog Anne Sofie Dybdal.

2016  – Mindfulness-baseret stressreduktion. Videnskabligt 8 ugers program v. psyk Eva Broby. 

  •  

2014-18 – Temadage, foredrag og kursus om Naturpædagogik og Neuroaffektiv afstemning ved psyk. Susan Hart & hjerneforsker Keld Fredens.

2011  – Projektleder kursus– Hvordan facilitere grupper DTU.

2009   – Natur og Sundhedskonference under Kbh. Uni

2009   – Positiv psykologi og flow. 20 lektioner på Danmarks Pædagogiske Uni.

1996  – Den Professionelle Samtale” v. Købenavns Kommunes Kursuscenter.

Samarbejdspartnere:

Christina Meinert – Spec.pæd. Kolding/Middelfart

Eva Broby – Psykolog. Lærer i mindfulness. Møn/Holte.
Helle Thun – Natur- og friluftvejleder. Kunstner. Kbh.
Marie Merrild – ergoterapeut. Dragør
Signe Bredsdorff-Larsen – ergoterapeut. Århus