Skip to content
Kvaliteten i relationen vi tilbyder er afgørende – ikke tiden vi investerer.
Min mission er at styrke livskvaliteten hos vores børn og deres voksne, sammen og samtidig. Vi opdeler alt for ofte børns behov som værende anderledes end de voksnes behov, men det mener jeg er synd. I stedet kunne vi Jeg anbefaler i stedet voksne, at blive endnu skarpere på at involvere børn i deres voksenverden, mon til gengæld, at tilbyde børn kvalitets samvær på barnets præmisser. 
Mine 26 år som terapeut, underviser, konsulent, har lært mig følgende:
at vi alle bærer et ansvar for, at skabe et godt og sundt liv. For at opnå livskvalitet kræver det, at vi er skarpe på, hvad det gode og det sunde liv er for os individuelt og sammen og hvilke forudsætninger der skal skabes for at opnå et sådant.
Vores børn er i min optik vores guld. De skal værnes om og passes på. De skal have et liv fyldt med succesoplevelser og livsvigtigt samvær. 
Jeg brænder for at styrke voksen-barn relationen – i alle livets mulige såvel som umulige hverdagsstunder. Min uddannelse i neurologi, herunder min viden om børns centralnervesystem og deres sansemotoriske udvikling, danner fundamentet for min arbejdstilgang med børn og deres nærmeste voksne.  Modning af barnets centralnervesystem i de tidlige år er et særligt fokus; for desto tidligere et barns mistrivsel bemærkes, desto hurtigere kan det hjælpes. 
De seneste 5 år har jeg også fordybet mig i, hvordan man ude over at fremme barnets sansemotorik, også fremmer deres følelsesmæssige udvikling. Nøgleordet i dette svar er: de rette krav- på den legende måde. 
Leg fremmer og styrker udviklingen 
I Vinteren 2017 fik jeg muligheden for undervisning af Chef Playmaker, Steven Gross i ”Joyfull Playing” som også  anvender leg til at fremme børns psykologiske udvikling.  Kursets arrangør, Red Barnet har selv særligt fokus på lege i naturen. Deres  psykologer m.fl. benytter sig f.eks. af leg til at forstærke barnets viljestyret adfærd og deres evne til at regulere egen energi. Jeg blev igen bekræftet i, at bevidst stimulering og brug af  neuroaffektive lege i natur og grønne områder, effektivt kan hjælpe børn, som af mange grunde er udfordret.  
Uddannelsesbaggrund: 
●       Humanistisk-basisuddannelse, Roskilde Universitet   
●       Ergoterapeut, København.  
●       Master i Rehabilitering, Syddansk Universitet.  
●       Speciallærer, IBOS 
Foto: Simon Søndergaard
PH m. blå pige