Skip to content

 

 

FOREDRAG, FAGLIGE OPLÆG OG TEMADAGE

Jeg afholder tankevækkende, motiverende og ’provokerende’ faglige oplæg, foredrag og temadage, som designes og tilpasses til modtagernes mål og aktuelle situation.

  • Et fagligt oplæg varer oftest 1-2 timer og består typisk af et oplæg om 2-4 af de nedenstående temaer.

  • Et foredrag varer typisk 2-3 timer, hvor der er plads til aktiv deltagerdialog, refleksion, diskussion og evt. øvelser, med udgangspunkt i 2-4 af de nedenstående temaer.

  • Temadage kan vare 1-2 dage og består typisk af oplæg og teori, undervisning og øvelser, hvor udgangspunktet er 3-6 af de nedenstående temaer kombineret med megen vægt på deltagerdialog og refleksion i relation til deltagernes egen hverdag.

Foredrag-og-workshop-Naturen-som-laeringsrum-natur-og-trivsel
Raadgivning-Symptomer-paa-lavt-selvvaerd-hos-boern

 

  • Temadage, foredrag, workshops og faglige oplæg tilrettelægges indholdsmæssigt altid efter jeres behov.

  • Nedenstående temaer kan kombineres med hinanden, eller et enkelt af temaerne kan være hovedemnet for et mere dybdegående fagligt oplæg eller foredrag.

  • Faglige oplæg og foredrag som kick off på fx personalemøder, personaledage og fagworkshops.

Temaer:

Kom uroen til livs
Hvordan har andre arbejdspladser magen til jeres reduceret uroen i dagligdagen? Få inspiration og helt nye ideer, som er lette at implementere i hverdagen.


Når leg udvikler og forandrer børn
Leg er som sagt vigtig kilde til barnets udvikling, også når det handler om at opbygge tillidsfulde og glædesfyldte relationer. Men hvordan kan vi målrettet bruge legen, når vi ønsker at styrke barnets relationer eller vores relation til barnet? Hvordan kan vi bevidst bruge lege til at skabe fælles synkronisering og glæde og opnå varig forandring hos børn, som har det svært ved relationer og nærvær?

 

Stimulation af barnets emotionelle udvikling
Der er meget fokus på stimulering af barnets sansemotoriske, sproglige og sociale udvikling, men hvordan styrker, stimulerer og sikrer vi barnets emotionelle udvikling? Børn som er svære at forstå og måske sværere at holde af, har ofte særligt gavn af, at blive mødt og forstået emotionelt – hvordan sikrer vi det i en travl hverdag? 

 

Voksnes nervesystem smitter
Børn er mestre i at være i nuet, mens voksnes (indre) travlhed smitter. Heldigvis kan forældre som medarbejdernes stress reduceres i samværet med børnene. Hør hvordan børn kommer til at synkronisere sig med de voksne, og få nye vinkler på, hvad I kan gøre for at undgå, at jeres travlhed / stress smitter børnene?

 

 

 

 

Naturen og dens positive indflydelse på børn og voksne
Hvordan påvirker naturen børn og voksne positivt – vores sundhed, vores udvikling – og hvordan kan vi passivt og aktivt få glæde af naturen? Hvor lang tid skal vi være “derude” og er en legeplads også “natur”

 

Hvordan frigøre flere ressourcer til pæd. / lærer?
Øget selvhjulpenhed og  modning af børns centralnervesystem hos de udfordret børn er afgørende. Observerer I at jeres børn med udfordringer blive mere og mere selvhjulpne uge efter uge? Ønsker I inspiration til at fremme barnet eget initiativ, overblik og selvværd? Savner I inspiration til at stimulere det vigtige centralnervesystem igennem hverdagens gøremål og rutinerne og dermed frigøre vigtige voksenressourcer? 


Børns vigtige evne til selvregulering.

Hvordan styrker vi selvreguleringsevnen hos det enkelte udfordret barn – med hjælp fra andre børn og forældrene? Udover lav arousal, hvorfor er høj arousal så også meget væsentlig? Hvilken betydning har din voksenstemme, -øjenkontakt og dit  kropssprog og tempo for det jeg kalder relations-motivationen hos barnet. Viden fra neuro-psykologien er afsættet her.  

 

Præcis stimulering af de særligt udfordrede børn
Børn, som er svære at tolke, som vi ikke forstår, ikke-glade børn, motorisk urolige børn, indadvendte børn eller børn med en masse skøn energi, kan have særlige behov. Hvordan tilrettelægger vi en hverdag, hvor de børn får den nødvendige sansemotoriske og følelsesmæssige stimulering, når der samtidig er mange andre børn at stimulere?

 

 

NYT SPARRINGSSFORLØB

“RO FRA NATUREN”

 

Måske jeres skole / institution allerede er godt i gang med udviklings- og forandringsprocesser udenfor i jeres nærmest grønne område? Måske I savner inspiration til at gøre mere af det gode og mindre af det som alligevel ikke virker derude? Måske I blot ønsker mere gejst til at tage  “uderummet” i brug – hver dag i al slags vejr? 
På dette forløb er jeg med dig / jer og eleverne / børnene derude  og giver sparring bag trækronerne og efter turen. 

“Ro fra NaTuren” er en gennemafprøvet metode som “sliber vores pædagogiske knive i skuffen, der hvor vi var blevet lidt uslebne”. Udtrykt af en fagstærk lærer. 

AR7A4801 1

På sparringsforløbet ’Ro fra NaTuren’ vil du (og dine) kollegaer få inspiration til high- og low arousal øvelser, affektregulerende lege der stimulerer de udfordret børns nervesystemer og med høj overførselsværdi til jeres hverdag derhjemme. 

Din/jeres daglige indsats skal belønnes i form af varig og hurtig forandring hos barnet som har det svært. Det er målet for alle sparringsforløb jeg indgår i.

Gennem kurset:

  • introduceres I til, hvorfor naturen er et optimalt lærings- og udviklingsrum, med afsæt i den nyeste viden om naturens positive indflydelse på børn og voksne.

  • får I mulighed for at mindske larmen og uroen, så der bliver plads til, at børn og voksne kan være med sig selv og være sammen på en ny og mere rolig måde – selvom mange er sammen.

  • opnår I en ny måde at være sammen på, som giver større sammenhold og færre konflikter børnene imellem

 

FÅ RÅDGIVNING AF PERNILLE HEDE 

Jeg har mange års erfaring med at give sparring til ledere, pædagogisk personale og lærere og tilbyder personlig løsningsorienteret sparring, både 1:1 og til teams.

P1420215-2

Ledere og medarbejdere er ofte nysgerrige efter nye tiltag, men vaner tager tid at ændre og skal motiveres indefra. Inspiration udefra kan være det løft i. lige nu har brug for.  Eksempelvis udfordringer i forbindelse med forandrings- og udviklingsarbejde med at styrke børn-voksen-relationer og voksen-forældre relationer, ligesom temaer om, hvordan man styrker ansvaret hos den enkelte medarbejder, får “indeplanterne” til at nyde udelivet, så I får fælles fokus på mål og midler i det pædagogiske arbejde.

 1:1 rådgivning og rådgivning af teams -også til forældre
Jeg tilbyder en løsningsorienteret rådgivning, hvor min rolle er “en hånd i ryggen”, så I får  skruet  mere op for alt det gode I gør i forvejen, samt inspirere til tydelige faglige greb, så  jeres udfordringer finder nye veje. 

hands-holding-together-2021-08-29-14-03-58-utc

Pris kr. 850,- pr. time

Pris kr. 1350,- pr. gruppesparring/undervisning. 

Pris kr. 1100 til forældresparring 

Ved afbud dagen før inden kl. 16 betales 1/2 pris; samme dag betales fuld pris.

 

Fotograf: Thomas Brolyng