Skip to content

 

HVORFOR ER NATUREN SÅ VELEGNET TIL LÆRING OG UDVIKLING?

Mange studier har de senere år dokumenteret naturens positive indflydelse på menneskers fysiske og mentale sundhed. I StærkTrivsels arbejde spiller naturen en central rolle, og gennem mange års arbejde med bevidst at bruge naturens rammer har StærkTrivsel rigtigt gode resultater med at øge læring og udvikling og reducere stressniveauet hos både børn og voksne.

shelterbeskaaret

Forskningen har påvist, at naturen har sundhedsfremmende effekter

Forskning fremhæver naturens sundhedsfremmende effekt, fordi den bl.a. kan være stressreducerende og øge den mentale sundhed, ligesom forskningen viser, at naturen fremmer børns udvikling motorisk, mentalt, fysisk og indlæringsmæssigt, når de bliver stimuleret ude i den.

Nogle forskere inden for feltet er kommet med to mulige forklaringsmodeller(1). En af disse modeller baserer sig på en biologisk-genetisk teori om, at vi oprindeligt er udviklet og tilpasset til at leve i naturen, men at vi gennem vores kulturelle og industrielle udvikling har ændret vores livsbetingelser radikalt, uden at vi samtidigt har ændret vores genetik. Med andre ord er vi reelt bygget til at leve ude i naturen, men lever i dag på en helt anden måde.

Leg-og-laering-i-naturen

Den anden forklaringsmodel, den psykologisk-relationsmæssige teori, bygger på en tese om, at vi som mennesker grundlæggende og konstant identificerer os med elementerne i naturen, og at vi finder mening og en basal ro, når vi er ude i den.

Det er også veldokumenteret, at ophold i naturen meget ofte fører til forbedring af børns kognitive evner såsom observation, logisk tænkning og opmærksomhed, ligesom oplevelser i naturen i væsentlig grad støtter børns kreativitet, evne til problemløsning, innovation og generelt stimulerer deres følelsesmæssige og intellektuelle udvikling.

Naturen er i centrum i StrækTrivsels arbejde

Gennem mange års arbejde er det StærkTrivsels erfaring, at aktiviteter i naturen i særlig høj grad hjælper til at fremme børns udvikling såvel følelsesmæssigt, socialt, mentalt som fysisk. StærkTrivsel har igen og igen oplevet, hvordan det ofte er lettere og mere effektfuldt at arbejde med børn ude i naturen fremfor at gøre det indenfor.

Ude i naturen er det nemt at observere, stimulere og træne samtidig, ligesom man her gennem lege og aktiviteter lettere kan træne nogle væsentlige lærings- og udviklingsmæssige områder hos det enkelte barn, uden at barnet føler sig ”taget til side”, fordi barnet er anderledes.

AR7A4801 1

Det er eksempelvis mere effektfuldt at træne børns fælles synkronisering og koncentrationsevne ude i naturen, fordi naturens rum i sig selv øger børnenes evne til at være stille sammen uden at forstyrre hinanden, modsat indenfor hvor andre børns bevægelser og lyde ofte forstyrrer læringssituationen.

Især har det vist sig, at børn med særlige udfordringer har speciel gavn af aktiviteterne og legene ude i naturen. Børn som eksempelvis fylder meget med deres uro, børn som har svært ved at være i relationer, børn som er inaktive, og børn som sakker bagud udviklingsmæssigt, opnår ofte gode resultater efter få dages ’arbejde’ ude i naturen.

— o —