Skip to content

 

 

FOREDRAG, FAGLIGE OPLÆG OG TEMADAGE

StærkTrivsel afholder tankevækkende, motiverende og ’provokerende’ faglige oplæg, foredrag og temadage, som designes og tilpasses til modtagernes mål og aktuelle situation.

 • Et fagligt oplæg varer oftest 1-2 timer og består typisk af et oplæg om 2-4 af de nedenstående temaer.

 • Et foredrag varer typisk 2-3 timer, hvor der er plads til aktiv deltagerdialog, refleksion, diskussion og evt. øvelser, med udgangspunkt i 2-4 af de nedenstående temaer.

 • Temadage kan vare 1-2 dage og består typisk af oplæg og teori, undervisning og øvelser, hvor udgangspunktet er 3-6 af de nedenstående temaer kombineret med megen vægt på deltagerdialog og refleksion i relation til deltagernes egen hverdag.

Foredrag-og-workshop-Naturen-som-laeringsrum-natur-og-trivsel
Raadgivning-Symptomer-paa-lavt-selvvaerd-hos-boern

 

 • Temadage, foredrag, workshops og faglige oplæg tilrettelægges indholdsmæssigt altid efter modtagerens ønsker.

 • De nedenstående temaer kan kombineres med hinanden, eller et enkelt af temaerne kan være hovedemnet for et mere dybdegående fagligt oplæg eller foredrag.

 • StærkTrivsel har tillige erfaring med faglige oplæg og foredrag som kick off på fx personalemøder, personaledage og fagworkshops.

Temaer:

Kom uroen til livs
Hvordan har andre arbejdspladser magen til jeres reduceret uroen i dagligdagen? Få inspiration og helt nye ideer, som er lette at implementere i hverdagen.

Børn og selvregulering
Hvordan styrker vi barnets evne til at regulere sig selv – med hjælp fra andre børn og med hjælp fra de nærmeste voksne og barnets forældre?

Stimulation af barnets emotionelle udvikling
Der er meget fokus på stimulering af barnets sansemotoriske, sproglige og sociale udvikling, men hvordan styrker, stimulerer og sikrer vi barnets emotionelle udvikling? Børn som er svære at forstå og måske sværere at holde af, har ofte særligt gavn af, at blive mødt og forstået emotionelt – hvordan sikrer vi det i en travl hverdag? 

Præcis stimulering af de særligt udfordrede børn
Børn, som er svære at tolke, som vi ikke forstår, ikke-glade børn, motorisk urolige børn, indadvendte børn eller børn med en masse skøn energi, kan have særlige behov. Hvordan tilrettelægger vi en hverdag, hvor de børn får den nødvendige sansemotoriske og følelsesmæssige stimulering, når der samtidig er mange andre børn at stimulere?

Voksen-stress smitter
Børn er mestre i at være i nuet, men de voksnes stress smitter let. Heldigvis kan såvel forældre som medarbejdernes stress reduceres i samværet med børnene. Hør hvordan børn let kommer til at synkronisere sig med de voksne, og få nye vinkler på, hvad I kan gøre for at undgå, at jeres travlhed / stress smitter børnene?

Naturen og dens positive indflydelse på børn og voksne
Hvordan påvirker naturen børn og voksne positivt – vores sundhed, vores udvikling – og hvordan kan vi passivt og aktivt få glæde af naturen? Hvor lang tid skal vi være “derude” og er en legeplads også “natur”?

Når leg udvikler og forandrer børn
Leg er som sagt vigtig kilde til barnets udvikling når det handler om at opbygge tillidsfulde og glædesfyldte relationer. Men hvordan kan vi målrettet bruge legen, når vi ønsker at styrke barnets relationer eller vores relation til barnet? Hvordan kan vi bevidst bruge lege til at skabe fælles regulering og glæde og opnå varig forandring hos børn, som har det svært ved relationer og nærvær?

Hvordan kan vi frigøre flere ressourcer til de voksne?
Svaret er: selvhjulpne børn og modning af børns centralnervesystem. Kniber det med at se at børn blive mere og mere selvhjulpne uge efter uge? Ønsker I inspiration til at fremme barnet eget initiativ? Eller søger I inspiration til at stimulere det vigtige centralnervesystem igennem rutinerne og dermed frigøre voksenressourcer? 

OPLÆRING I PH-METODEN – KURSUS

Oplæring i PH-Metoden er et teoretisk og praksisnært kursus for jer, som dagligt arbejder med børn.

 

PH-Metoden har Pernille Hede udviklet gennem mange års arbejde med at bruge naturens rammer til, at øge læring og trivsel og reducere stressniveauet, for både børn og voksne i skoler og institutioner rundt om i Danmark.

Kursus-Boern-mistrivsel-problembarn

På kurset ’Oplæring i PH-Metoden’ bliver du og dine kollegaer introduceret til PH-Metodens teoretiske afsæt, og I bliver undervist og instrueret i at bruge PH-Metodens mange øvelser og lege ude i naturen sammen med de børn eller elever, som I arbejder med til daglig. 

Kurser-Bevaegelse-og-udvikling-og-laering

Gennem kurset:

 • introduceres I til, hvorfor naturen er et optimalt lærings- og udviklingsrum, med afsæt i den nyeste viden om naturens positive indflydelse på børn og voksne.

 • får I mulighed for at mindske larmen og uroen, så der bliver plads til, at børn og voksne kan være med sig selv og være sammen på en ny og mere rolig måde – selvom mange er sammen.

 • opnår I en ny måde at være sammen på, som giver større sammenhold og færre konflikter børnene imellem

 • Kursusindhold: 

Opstartsmøde (4 timer)
Introduktion til PH-Metoden og teorierne om sansemodulering, selvregulering, relationers betydning og naturens positive indflydelse på børn og voksnes sundhed og udvikling.

Tre kursusdage ude i naturen (5 1/2 timer pr. dag)

1.kursusdag – Tema: Børns sansemodulering

 • Introduktion til dagens aktiviteter og kort teoretisk oplæg

 • Kursusleder underviser og instruerer i øvelser ude i naturen (med 8-12 børn)

Teori: Her kobles dagens øvelser til sansemoduleringsteorien

2.kursusdag – Tema: Børns selvregulering og opmærksomhedsniveau

 • Introduktion til dagens aktiviteter og kort teoretisk oplæg

 • Kursusleder og kursusdeltagere underviser i fællesskab i øvelser ude i naturen (med 8-12 børn)

 • Teori: Her kobles dagens øvelser til teorier om børns selvregulering og opmærksomhedsevne

3.kursusdag – Tema: De voksnes brug af kropssprog, stemmeføring og sprog over for børnene

 • Introduktion til dagens aktiviteter og kort teoretisk oplæg

 • Kursusdeltagere er de primære undervisere i øvelserne ude i naturen (med 8-12 børn)

 • Gennemgang af forslag til implementeringsplan af PH-Metodens øvelser

 • Evaluering

Opfølgende rådgivning 1-3 måneder efter kursusafslutning (4 timer)
Den opfølgende rådgivning giver kursusdeltagerne præcise anvisninger til at dele kursets indhold med alle øvrige medarbejdere og konkrete råd i forbindelse med at implementere PH-Metodens øvelser i det daglige arbejde indendøre.

Målgruppe
Alle voksne der arbejder med 1-8 årige børn, herunder pædagoger, skolelærere, institutionsledere, skoleledere, dagplejere, medhjælpere eller elever på skole- og pædagogiske uddannelser.

Hvor foregår kurset, og hvem underviser?
Kursets teoriundervisning foregår på den pågældende institution eller skole. Den praktiske undervisning i PH-Metodens øvelser foregår i grønne opgivelser nær institutionen eller skolen (aftales nærmere).

Pernille Hede underviser, medmindre andet er aftalt på forhånd.

I skoleregi underviser Pernille Hede sammen med Kim Køppen.  http://www.koeppen.dk
Se også deres fælles Facebook-side: https://www.facebook.com/Køppen-og-Hede-metoden-314324999039265/

Pris (priseksempel)

Et kursusforløb for 3 personer, eksempelvis to stuepædagoger og en souschef, koster 20.000 kr.

FÅ RÅDGIVNING AF STÆRKTRIVSELS PERNILLE HEDE 

Pernille Hede har mange års erfaring med at give sparring til ledere, pædagogisk personale og lærere og tilbyder personlig løsningsorienteret sparring, både 1:1 og til teams.

Trivsel-i-folkeskolen-indskolingen-klassen-dagtilbud

Pernille Hede fortæller:

” jeg oplever, at ledere og medarbejdere efterspørger rådgivning i forhold til arbejdet med børnene og deres forældre, men også i relation til det daglige samarbejde.

Mange ledere oplever eksempelvis udfordringer i forbindelse med forandrings- og udviklingsarbejdet med at styrke børn-voksen-relationer og voksen-forældre relationer, ligesom temaer om, hvordan man styrker ansvaret hos den enkelte medarbejder, og hvordan man får et fælles fokus på både mål og midler i det pædagogiske arbejde, ofte er i spil”.

Både 1:1 rådgivning og rådgivning af teams
Jeg tilbyder en løsningsorienteret rådgivning om jeres problemstillinger, og jeg lægger stor vægt på at lave en ejerskabsfokuseret plan for, hvad I kan gøre for at løse jeres udfordringer.

Observationsdage forud for rådgivning
Kender jeg ikke jeres arbejdsplads i forvejen, har det vist sig at være særdeles udbytterigt, at jeg forud for den egentlige rådgivning er med 1-2 arbejdsdage ude på institutionen eller i skolen, hvor jeg observerer og ”deltager” i jeres dagligdags aktiviteter. 

Oplaeg-og-temadage-Ideer-til-trivsel-indlaeringsproblemer-symptomer

Pris kr. 850,- pr. time

Pris kr. 1250,- pr. gruppesparring/undervisning. 

 

Fotograf: Thomas Brolyng